Co znajduje się w książeczce spawacza?

Spawacz w trakcie pracySpawacz to zawód, na który nieprzerwanie występuje duże zapotrzebowanie. Rozpoczęcie starań o zdobycie uprawnień do wykonywania pracy spawacza jest więc zdecydowanie dobrym krokiem. Ze względu na duże zapotrzebowanie na ten zawód, tak teraźniejsi spawacze nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, jak i przyszli spawacze nie będą musieli się zmagać z problemami tego typu. W dodatku w dziedzinie, jaką jest spawanie, można nie tylko łatwo znaleźć pracę, ale także dobrze zarobić. Ze względu na duże zapotrzebowanie na spawaczy stawki w tej branży są dość atrakcyjne.

Uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza

Każda osoba, która zamierza wykonywać pracę spawacza, musi najpierw zdobyć do tego odpowiednie uprawnienia. W tym kontekście należy zaznaczyć, że nie istnieje jeden uniwersalny dokument upoważniający do posługiwania się wszystkimi metodami spawania. Każda metoda wymaga bowiem odrębnego kursu i odrębnego certyfikatu. Jedne z tych metod są bardziej, a inne mniej powszechne. Te pierwsze służą do podstawowych prac, a drugie mają charakter specjalistyczny. Każde szkolenie dotyczące konkretnej metody kończy się przystąpieniem do egzaminu. Jeśli zostaje on zdany, to uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu i świadectwo zdania egzaminu, które stanowi dokument upoważniający do wykonywania pracy spawacza. Egzaminy tego rodzaju nie są jednak ważne dożywotnio. Należy je powtarzać co kilka lat.


Jak widać, spawacz w toku swojej kariery przechodzi przez wiele szkoleń, zdaje wiele egzaminów i otrzymuje wiele certyfikatów. Tak ze względu na konieczność posługiwania się kilkoma metodami spawania, jak i na konieczność odświeżania uprawnień. Powstaje więc pytanie o to, gdzie zbierać informacje o zdobywaniu i odnawianiu kwalifikacji zawodowych. Otóż dane te zamieszcza się w tak zwanej książeczce spawacza. Nie jest ona dokumentem takim jak certyfikat, który stanowiłby potwierdzenie uprawnień. Ma raczej charakter spisu ukończonych szkoleń i dokumentacji pracy zawodowej. Książeczka ta jest więc przydatna samemu spawaczowi. Dzięki niej może on w łatwy sposób zebrać informacje o wszystkich swoich działaniach, aby w razie czego mieć je pod ręką i wiedzieć, kiedy należy ponowić dane szkolenie.