Czym można spawać stale nierdzewne ze stalami niestopowymi/czarnymi?

SpawaczeSpawanie stali nierdzewnych nie jest procesem zanadto skomplikowanym i w większości przypadków nie wywołuje większych trudności. Warunkiem otrzymania wytrzymałej spoiny najwyższej jakości jest dobór odpowiednich spoiw i uszanowanie ogólnych zasad i osobliwości spawania poszczególnych grup albo gatunków takiej stali. Spawanie stali nierdzewnych jest powszechnie uznawane za dość łatwe. Nieco inaczej przedstawia się temat spawania stali nierdzewnych ze stalami niestopowymi, nazywanymi także stalami czarnymi. Połączenie tych dwóch różnych materiałów prowadzić bowiem może do powstania tzw. ogniwa korozyjnego.

Czym różni się stal nierdzewna od stali czarnej?

Stal nierdzewna to materiał wyróżniający się wysoką odpornością na procesy korozyjne. Opady atmosferyczne, wilgoć znajdująca się w powietrzu, a nawet krótkotrwałe zaleganie wody na powierzchni stali czarnej powoduje jej niszczenie. Staje się ona słabsza, więc nie zapewnia już odpowiedniego bezpieczeństwa, a dodatkowo wygląda gorzej. Wykorzystanie stali nierdzewnej gwarantuje całkowite bezpieczeństwo i odporność na działanie zmiennych warunków pogodowych. Odporność tę zyskuje dzięki procesowi pasywacji, który sprawia, że na jej powierzchni powstaje cienka warstwa skutecznie oddzielająca materiał od negatywnego wpływu czynników środowiskowych.


Dlaczego należy unikać łączenia stali nierdzewnej ze stalą czarną?

Jeżeli tylko można, należy unikać spawania ze sobą stali nierdzewnej ze stalą niestopową. W momencie, gdy połączenie tych dwóch różnych materiałów o różnych potencjałach ma kontakt z elektrolitem (np. wodą czy wilgocią), następuje między nimi przepływu elektronów. W wyniku tego procesu zaczyna rozwijać się korozja galwaniczna materiału mniej szlachetnego, a więc stali czarnej. Tego typu połączenia nie są więc polecane do elementów narażonych na kontakt z wodą czy wilgocią (barierki zewnętrzne, elementy basenowe, łazienkowe czy kuchenne). Łączenia tych dwóch rodzajów stali są narażone na powstawanie ognisk korozyjnych, co bezpośrednio wpływa na pogorszenie jakości spoiny. 

Czy da się uniknąć zjawiska korozji galwanicznej?

Zaleca się, aby nie łączyć stali nierdzewnych ze stalami niestopowymi. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, gdy takie niestandardowe połączenie mimo wszystko trzeba wykonać. Jak postępować, aby stworzyć wytrzymałą i trwałą spoinę? Podstawowym warunkiem jest wykonywanie połączenia przez doświadczonego spawacza posiadającego odpowiednią wiedzę zdobytą na szkoleniu spawalniczym. W takim przypadku wszystkie elementy łączące powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie specjalnego izolatora między łączonymi elementami, dzięki czemu przepływ elektronów między nimi będzie skutecznie zablokowany. Można również zastosować powłokę izolującą na szlachetniejszym materiale, czyli stali nierdzewnej. Do tego rodzaju połączeń zaleca się stosowanie odpowiednich drutów spawalniczych przeznaczonych do tworzenia odpornych na pękanie spoin między stalą nierdzewną a stalą niestopową.