Jak prostować konstrukcje spawane metodą płomieniową?

Spawacz z maskąNauka spawania to nie tylko nauka odpowiednich metod łączenia materiałów ze względu na właściwości łączonych materiałów. To również nauka sposobów radzenia sobie z różnego rodzaju zdarzeniami, sytuacjami, które zdarzają się podczas codziennej pracy spawacza. Jedną z podstawowych umiejętności, którą według nas powinien posiąść każdy spawacz, jest umiejętność prostowania konstrukcji spawanej metodą płomieniową. Dzisiaj przyszła pora na przybliżenie wam kolejnej kwestii związanej nieodzownie ze spawaniem, a mianowicie korygowaniu odkształceń elementów spawanych metodą płomieniową.

Co warto wiedzieć o metodzie płomieniowej?

Metoda płomieniowa to nic innego jak korygowanie odkształceń elementów metalowych bez ryzyka uszczerbku dla materiału. W przypadku spawania bądź innych procesów produkcyjnych, w których trakcie przeprowadzania powstająca energia cieplna może wywoływać różnego rodzaju naprężenia w materiale, pojawiają się odkształcenia. Jest to normalny proces wywołany pierwotnym rozgrzaniem materiału, a następnie jego stygnięciem. Prostowanie płomieniowe to sposób na przywrócenie właściwego kształtu spawanym elementom bez zmian własności materiału. Jest to bowiem celowe podgrzewanie płomieniem metalowej konstrukcji, podczas którego wybrane konkretnie sprecyzowane obszary materiału zostaną podgrzane do temperatury płomienia (powyżej 720°C). Podczas prostowania płomieniowego nie tylko pilnuje się miejsc podgrzania, ale również konkretnego poziomu temperatury. Jak wiadomo, ogrzewane elementy metalowe rozszerzają się, a ochładzane kurczą. Dzięki wykorzystaniu zassany rozszerzania się metali pod wpływem ciepła można delikatnie manipulować w kształcie spawanego elementu konstrukcji stalowej. Celem usunięcia powstałych zniekształceń stosuje się precyzyjne nowoczesne palniki z płomieniem acetylenowo-tlenowym. Metodą płomieniową można korygować elementy wykonane ze stali, stopów niklu, miedzi, aluminium, jak również tytanu.


O czym trzeba pamiętać podczas prostowania stali metodą płomieniową?

Metoda płomieniowa, mimo że nie jest skomplikowana, wymaga odpowiedniej kolejności postępowania. Należy przede wszystkim pamiętać o:

  • precyzyjnym wyznaczeniu miejsca odkształcenia, które zamierza się usunąć, zaznaczając dokładny przebieg granic odkształcania,
  • dana strefa może być poddana nagrzewaniu tylko raz celem usunięcia odkształceń, w momencie, jeśli są potrzebne korekty, należy rozgrzewać inne strefy w miejscach sąsiadujących z tą poddawaną właśnie korekcji,
  • kształt stref nagrzewania (opisanych niżej) powinien odpowiadać spodziewanemu efektowi,
  • liczba stref nagrzewania jest zależna od wielkości odkształcenia, wraz z doświadczeniem można nauczyć się wyznaczania ich ilości w zależności od zaobserwowanych odkształceń,
  • proces prostowania płomieniowego powinien przebiegać stopniowo, etapami uważając, aby nie przesadzić z ilością stref nagrzewania,
  • element prostowany nie może być zbyt silnie blokowany, powinien mieć swobodę prostowania się, aby móc w pełni obserwować skutki nagrzewania stref,
  • w przypadku złożonego odkształcenia, wymagającego prostowania w dwu i więcej płaszczyznach, należy wszelkie korekty płaszczyzn wykonywać osobno,
  • efekty prostowania sprawdza się dopiero po całkowitym wystygnięciu elementu.

Sukces procesu prostowania płomieniowego zależy od rozmieszczenia stref nagrzewania, doświadczenia spawacza, które pozwala mu rozmieścić strefy z odpowiednim zagęszczeniem w zależności od charakteru odkształcenia i przekroju elementu poddawanego korekcie.