Metody Spajania.

Cięcie metaluDo najczęściej spotykanych procesów technologicznych w przemyśle metalowym należy SPAJANIE.

Spajanie obejmuje takie metody łączenia materiałów, dzięki którym uzyskuje się trwałe ich połączenie, odznaczające się fizyczną ciągłością.

Wśród procesów technologicznych spajania metali wyróżniamy procesy połączeń metali za pomocą ciepła doprowadzonego do miejsca, gdzie ma powstać złącze.

Do procesów tych należą między innymi:

 • spawanie
 • zgrzewanie
 • lutowanie

SPAWANIE jest jednym z podstawowych procesów spajania.

Polega ono na doprowadzeniu krawędzi materiału spawanego do temperatury topienia, dodaniu spoiwa (lub bez), zapewniające jednoznacznie uzyskanie połączeń o ustalonych wymaganiach, gwarantujących własności fizyczne i mechaniczne materiału spawanego w określonych warunkach eksploatacyjnych.

Z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie jednak materiały możemy łączyć za pomocą spawania.

Pojęcie spawalności trudno jest jednoznacznie zdefiniować, ponieważ jest to proces wysoce złożony zarówno ze względów fizykochemicznych źródeł ciepła jak również na własności metali spawanych.

Niemniej jednak technologia metalurgiczna określa pojęcie spawalności jako:

podatność do łączenia metali za pomocą spawania przez stapianie materiału podstawowego i dodatkowego, zapewniające jednoznaczne uzyskanie połączeń o ustalonych wymaganiach, gwarantujących własności fizyczne i mechaniczne materiału spawanego w określonych warunkach eksploatacyjnych.

Procesy spawania klasyfikuje się przede wszystkim ze względu na źródło ciepła, potrzebnego do doprowadzenia krawędzi elementów spawanych do temperatury topienia.

Podstawowe metody spawania.

Oznaczenia liczbowe metod spawania wg normy EN ISO 9606

 • 111 – ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • 114 - spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym
 • 121 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym litym (częściowo zmechanizowane)
 • 125 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym proszkowym (częściowo zmechanizowane)
 • 131 – spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu (metoda MIG)
 • 135 – spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (metoda MAG)
 • 136 – spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym
 • 138 - spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym
 • 141 – spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego z dodatkiem drutu/pręta litego (metoda TIG)
 • 142 – spawanie TIG bez dodatku spoiwa
 • 143 – spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta proszkowego
 • 145 – spawanie TIG w osłonie gazu redukującego z dodatkiem drutu/pręta litego
 • 15 – spawanie plazmowe
 • 311 – spawanie acetylenowo - tlenowe

Wykonywanie połączeń spawanych wymaga profesjonalnych umiejętności, które można zyskać tylko dzięki odpowiednim szkoleniom.

Nasz zespół składa się z Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) oraz instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, które pozwala na przekazywanie wiedzy na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i praktycznym.